Hvem er Foreningen Kulturnet?

Vi er en paraplyorganisation – lille, men aktiv.

Foreningen består af enkelt- eller gruppemedlemmer, fortrinsvis ældre, der for størstedelen bor i Københavnsområdet, men bidrager med hver sin kulturarv, hver sin etniske egenart.

Vort mål er at skabe kultur- og kursustilbud, først og fremmest for og med den befolkning, der bor i Bispebjerg bydel – og de, der kan li’ at komme her.

Vi har til huse flere steder:  

1. Karens Hus, Bispebjerg Bakke 8, 2400 København NV, hvor vi laver sæsonfester i samarbejde med husets øvrige brugere.

2. Kulturhuset Tomsgårdsvej 35, 2400 NV, hvor vi arrangerer kunstudstillinger og foredrag

3. Degnegårdens beboerlokaler Præstelængen 1 A. 2400 NV, hvor vi arrangerer motionskurser for ældre, filmklub m.m.

 

Karens HUs

 

Karens Hus er en af de satellitter, der hører under Kultur Nord. Engang solgte Mor Karen blomster og slik til pårørende, der besøgte Bispebjerg Hospital – deraf navnet. I dag rummer huset følgende brugergrupper: Agendaforening NordVest, Grøn Hverdag, Københavns Skolehaver, Københavns Fødevarefællesskab og Foreningen Kulturnet. Samlet et sted for Miljø og Kultur for krop og sjæl.

I Kulturhuset på Tomsgårdsvej arrangerer vi kunstudstillinger samt ofte midtvejs relaterede foredrag, workshops og et årligt marked: Kunst og spøjse lopper.

I Degnegårdens bestyrelses- og foreningslokale har vi månedlig filmklub i tæt samarbejde med Degnegårdens SeniorBO og vi har motionsrum idet tidligere selskabslokale i kælderen. Fra 1. januar oprettes endvidere maler- og syværksted

 

Vi har en voksende tiltro til, at bydelen er på vej mod en ny identitet – et miljømæssigt og nykulturelt åndehul – på grænsen mellem by og land, og grænseoverskridende i naboskab.

 

Foreningen Kulturnet er en af brikkerne i det ny mønster – en forening, der tænker globalt, men handler lokalt.

Som medlem får du nyhedsbrev og ofte rabat på arrangementer med entré. Har du en idé til et kulturprojekt, kan vi måske hjælpe dig til at få det realiseret. Kontingentet er kr. 125pr. år. p.p. og kr. 300.- for grupper, foreninger og organisationer.

 

Vi formidler gerne nyheder fra bydelens øvrige foreninger og institutioner. Send os en mail med din ”event”, så videresender vi den som bcc (blind carbon copy) til vores netværk.

 

Kulturnet har i årenes løb fået tilskud fra DCCD, Danish Center for Cultural Development, Byens Børn, Kulturhuset, Bispebjerg Lokaludvalg samt Indenrigsministeriets pulje: Når mennesker mødes, Områdefornyelsen Nord-Vest samt Nordvest Fonden.

Foreningen Kulturnet bistår løbende vore medlemmer i henhold til foreningens formål.  

Carl Ewalds eventyr

Her kan du hente de indtalte eventyr af Carl Ewald

Carl Ewalds eventyr