Nyhedsbrev

Kære medlemmer og venner af Kulturnet,

Så har vi taget hul på endnu et spændende år – og i år kan vi holde 20 års jubilæum!

For medlemmer er der generalforsamling fredag d. 28. februar kl. 10.00. Medlemmerne har fået direkte indkaldelse.

Kontingent for 2014 = kr. 125,00 for enkeltmedlemmer og kr. 300,00 for grupper og foreninger bedes indbetalt til vores konto i Danske Bank: Reg.: 1551 Kto.nr.: 10662982

 Kom og lyt! Mandag d. 7. april kl 13.30

Sanct Josephs Aktivitetscenter, Griffenfeldtsgade 44

 SMIL GENNEM TÅRER

Kærligheden i al dens bittersøde væsen møder vi i Jette Varns litterære causeri. I prosa og digt hører vi genklangen af vort eget livs møde med kærligheden. På fortællingens vinger føres vi fra det første sitrende kys til alderdommens stille glæde over at kunne høre den elskedes åndedræt. Undertiden ler vi, undertiden kniber vi måske en tåre, og iblandt ynkes vi over vor menneskelige stupiditet, når vejene skilles.

GRATIS ADGANG. Kaffe og kage: Kr. 30,00

 

Vi kan ikke forestille os en bedre måde at fejre foreningens 20 års jubilæum på end ved at afholde Lersø Festival 10. og 11te maj i tæt samarbejde med de øvrige brugergrupper i Karens Hus.

Takket være tilskud fra Bispebjerg Lokaludvalg tegner det til at blive en kanon bydelsfest. Lørdag aften kommer Fin Alfred og hans trio og genopliver Lersøbøllerne og de gæve ”Prinser og Vagabonder” 

i fortælling og sang. Mon ikke vi også får lov at synge med på en enkelt gårdsangervise eller 2?
En gemytlig aften i stærkt lokalhistorisk perspektiv venter os. I bedste værtshusstil er der naturligvis mulighed for køb af et glas øl eller vin og mon ikke, der også kan bydes på lidt mundgodt til en overkommelig pris.
Sted: Bispebjerg Kulturcenter, Bispebjerg Bakke 6. 1. sal. Tid: Kl. 19.00 

 

Sådan ser aftenens troubadourer ud!

 

Søndag morgen kl. 10.00 er der GRATIS morgenbord for de friske. Vi ”ber' bare Guderne om godt vejr”, for så foregår det udenfor Karens Hus,  men vi har jo mulighed for at trække ind i tørvejr, skulle Vejreguderne være imod os. Vi satser på at stille en rælkke pavilloner op, så brugergrupperne i Karens Hus kan præsentere sig selv på festlig vis.

Der bliver om formiddagen afholdt workshops, uddelt smagsprøver på krydderurter, godbidder fra Københavns Fødevarefællesskab, guided rundtur i Skolehaverne og Karens Hus v/ Agenda-foreningen og meget mere. Det vil I høre mere om i næste nyhedsbrev.

 

Om eftermiddagen får vi besøg af dukketeaterveteranen Ole Bruun Rasmussen med hans 2 unge spillere.

De opfører en fin lille miljøteaterforestilling: Øen. Den handler om en poetisk lille mand, der hedder Uno. Han bor på sin ø, hvor  han værner om dyr og planter. En dag kommer en væmmelig helikopter forbi, der udspyder gift ….... En ordløs fortælling, der med bevægelse og musik har noget dybt væsentligt at sige os, hvad enten vi er 5 eller 90 år.

 

Det er rart at være sikker på en plads, så HUSK:Tilmelding til Lørdag aften, morgenbord eller dukketeaterforestilling: Sted: Bispebjerg Kulturcenter, Bispebjerg Bakke 6. 1.
Tid: Søndag d. 11te maj kl. 14.00

mail: foreningen.kulturnet@gmail.com eller tlf.: 22 13 87 10

 

NU kan du/I  downloade Carl Ewalds eventyr fra Kulturnets hjemmeside.
Bispebjerg Lokaludvalg har gjort det muligt at få professionel hjælp til at få hjemmesiden op at stå. 

 

Introduktion til Carl Ewalds æventyr.

I en tid, hvor der er en voksende forståelse for, at vi skal passe på vores jord, er Carl Ewalds naturhistoriske æventyr top aktuelle.

Foreningen Kulturnet og Københavns Skolehaver har samarbejdet omkring udgivelsen af Carl Ewalds æventyr som lydbog. Takket være et research tilskud fra Bispebjerg Lokaludvalg kan æventyrene nu downloades kvit og frit fra Kulturnets hjemmeside: www.foreningen-kulturnet.dk

 

Vort mål har været:

 • At bringe fortællingen ind i børnenes univers.
 • At give børn og deres voksne en øget forståelse for den jord, vi bebor og har ansvaret for.
 • At give børn af såvel gammel- som nydansk oprindelse øget indlevelse i det danske sprog
 • at give blinde og svagtseende gode lytteoplevelser.

Kort om forfatteren.

Carl Ewald havde studeret forstvidenskab på Københavns Universitet og i sit forfatterskab var han dybt inspireret af Charles Darwin, der i 1859 havde fremsat sine teorier om ”Origin of the Species” (Arternes oprindelse).
I 1870'erne og 80'erne var Carl Ewald en fremtrædende figur i det københavnske kunstnermiljø, hvor han tilhørte en gruppe af fritænkere, der tog Darwins teorier til sig.
København var i denne periode skandinavisk centrum for en række begavede tænkere og kunstnere. Georg Brandes holdt sine skelsættende forelæsninger, der førte til ”Det moderne gennembrud.”
Grieg og Ibsen var kendte skikkelser i gadebilledet og i Ewalds kunstnerhjem kom og gik tidens skønånder og debattører. Agnes Henningsen boede en tid i det Ewaldske hjem, og da ”fri kærlighed” var acceptabelt i boheme miljøet, fødte hun deres søn, Poul Henningsen (PH). Med sin hustru havde han sønnen Jesper Ewald.

Udover at undervise i naturfag var Ewald journalist på Politiken, hvor hans små vittige og ofte skarpe notitser var højt skattede. Man forstår, hvor PH har fået sin inspiration.

 

Kort om æventyrene. (Vi staver det med æ, for det gjorde Carl Ewald.)

Carl Ewalds naturhistoriske æventyr starter med at udkomme i 1882. Ligesom i H.C. Andersens æventyr taler og tænker dyr og planter som mennesker, og de tillægges menneskelige følelser og motiver. Æventyrene viser naturens kræfter og illustrerer naturhistorien og evolutionsteorien – uden at gå på kompromis med humor, lune og fantasi.
Æventyrene er skrevet i en tid, hvor industrialismen gradvist overtager landbrugssamfundet. Herved skabes en ny arbejderklasse, og i æventyrene finder man den ”twist”, som samfunds iagttageren og debattøren, Carl Ewald med bid og finesse skildrer forholdet mellem høj og lav.
I et æventyr som Bidronningen, hvor den lille arbejdsbi ender med at blive den ny dronning, får vi for eksempel Darwins teorier om ”Survival of the fittest” præsenteret på yderst præcis og fornøjelig vis.
For de fleste af æventyrenes vedkommende er emnerne taget fra zoologien og botanikken, men der er også æventyr, der tager sit udgangspunkt i geologi, astronomi og antropologi.

 

Vi har valgt følgende af Carl Ewalds æventyr til denne udgivelse:

 • Anemonerne
 • Bidronningen
 • Bøgen og Egen
 • De fire fjerdingsfyrster
 • Den gamle pæl
 • En utrolig historie
 • Guldsmeden og åkanden
 • Historien om Toben
 • Jorden og kometen
 • Korallerne
 • Myretuen
 • Regnormen og Storken
 • Tågen


Kort om fortælleren.

Skuespilleren Jette Varn er storyteller.
Siden 1960erne har hun bearbejdet sagn, myter og eventyr til scenisk sprog - og i mange år rejste hun land og rige tyndt med børneteater. Som foredragsholder kan du møde hende som en gammel, garvet teaterkone, der i causerende form fører sit publikum ind i fortællingens og litteraturens verden ad kendte og ukendte stier. Du kan læse mere om hende på www.jettevarn.dk

 

Til slut er det blot at sige:
Kære børn og jeres voksne. Glæd jer til 7 timers fornøjelig æventyrlytning.
Gorm Friborg, Producent og repræsentant for Skolehaverne.
Lydteknik: Susanne Bisgaard
Lay-out hjemmeside: Pingvinen

 

Mandag d. 24. marts holder vi seminar for bydelens lærere og pædagoger.
Tema: Hvordan kan man bruge eventyr I undervisningen?

 

Med venlig hilsen,

Morten Johannsen, formand

Carl Ewalds eventyr

Her kan du hente de indtalte eventyr af Carl Ewald

Carl Ewalds eventyr